Elektronický záruční list ALPHA CHECK

ALPHA CHECK je nástroj odborné firmy při instalaci a zprovoznění topné rohože nebo kabelu. Umožní vám zaznamenat důležité informace spojené s instalací, ukládat je a vytvářet z nich Záruční certifikát pro uživatele.

  1. V úvodu formuláře je nutné vždy vyplnit položku EMAIL PRO ZASLÁNÍ ZÁRUČNÍHO LISTU.
  2. Po vyplnění formuláře generuje ALPHA CHECK Záruční certifikát, který je odeslán POUZE na tento EMAIL. Vždy si ověřte přijetí EMAILU se záručním certifikátem ALPHA CHECK.
  3. Takto generovaný záruční certifikát nahrazuje tištěný Záruční list, který je součástí Návodu pro instalaci topné rohože nebo topného kabelu v příbalu produktu. Proto vždy zajistěte jeho předání konečnému uživateli produktu.
  4. Doložení Záručního certifikátu je podmínkou pro uplatnění vady výrobku.
  5. Pečlivě zaznamenejte zvláště údaje o měření pracovního odporu topného okruhu (tolerance -5/+10% od štítkové hodnoty) a izolačního odporu mezi topným vodičem a ochranným opletením (> 10 MΩ).
  6. V případě nejasností při instalaci případně vyplňování formuláře ALPHA CHECK nás můžete kontaktovat na tlf. čísle 724 551 223.
  7. Návod pro instalaci topných rohoží ke stažení zde.

Formulář pro generování elektronického Záručního listu pro topné rohože a kabely

Levý sloupec

E-MAIL PRO ZASLÁNÍ ZÁRUČNÍHO LISTU:

ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ PROVEDL:

Pravý sloupec (uživatel)

UŽIVATEL:

INSTALOVANÉ TOPNÉ ROHOŽE A KABELY:

Pro každou topnou rohož nebo kabel vyplňte informace dle výrobního štítku.

Sériové číslo vlevo dole na výrobním štítku

Topné prkvy (opakovač)

Topná rohož / topný kabel

Vyberte typ

Kontrolní měření odporu:

Hodnota
odporu
Pracovní
odpor
(Ω)
Izolační
odpor
(MΩ)
Datum
měření
Po vybalení
Po pokládce
Po zakrytí
Po položení
krytiny
(volitelné kontrolní měření)

Instalační plán pokládky (max. 3 soubory):

Zobrazit požadavky na dokumentaci

Zákres nebo fotografie s následujícími informacemi:
– rozložení topné rohože
– zaměřené umístění spojek mezi topnou a studenou částí topné rohože a konce topné rohože
– umístění čidla termostatu

Maximum upload size: 15MB
Maximum upload size: 15MB
Maximum upload size: 15MB

Podrobnosti k instalaci:

DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

GDPR *
Vaše údaje budeme zpracovávat dle Podmínek ochrany osobních údajů za účelem zajištění záručního plnění.